solar teknoloji ile temiz su üretimi, su arıtma sistemi

solar teknoloji güneş enerjisi ile su arıtma

SOLAR TEKNOLOJİ İLE YENİ YÖNTEMLE MİLYONLARCA İNSAN İÇİN TEMİZ SU ÜRETİLEBİLİR

Temiz su, hayat için vazgeçilmez bir maddedir. Bu gün bir sürü araştırma sonuçlarını dahi incelemeye ihtiyaç duymadan her insan dünyanın bir çok yerinde temiz suya ihtiyaç duyan milyonlarca insan olduğunu bilir. Bu insanlar günlerinin büyük bir kısmını suya ulaşmak için çalışarak geçiriyorlar. Ulaşılan su ise çoğu kez kirli veya tuzlu sular oluyor. Bu problemlere de bilim tabanlı bir çözüm arayışı başladı. Solar teknoloji çalışmaları ise umut verici.

Solar Teknoloji İle Temiz Su Üretimi

Bilindiği gibi güneş ışınlarını kullanarak kirli suyu damıtan sistemler mevcuttur. Bu sistemlerde şeffaf ve içerisi su dolu bir varil vardır. Bu varilin alt tarafı siyahtır ve güneş ışığını çeker. Absorbe edilen bu ışınlar ısı olarak buradan da suya geçer. Isınan su molekülleri enerji kazanır ve buharlaşır. Bu buharlaşma ile kirli su buhar olarak pisliklerden ayrılmış olur. Buhar ise varilin üst tarafına birikir, burada yoğunlaşır ve bir toplayıcıya geçiş yapar. Bu geleneksel yöntemdir.Geleneksel yöntem uygulanabilir olmakla beraber eksik yönleri de vardır. Öncelikle bu sistemler çok büyüktür ve çok az temiz su üretirler. Piyasada bulunan sistemler suyun güneş alan yüzey alanına göre metrekare başına saatte 0.3 litre su üretirler. Yani 5 metrekarelik bir sistem tüm şartlar teorik üst sınırlarda çalışsa bile 1.6 L/saat/metrekare temiz su sağlarlar. Bui se ortalama bir ailenin su ihtiyacı için yetersizdir. Bunların yanında geleneksel sistemler pahalıdır ve çok büyüktürler.

Bütün bu eksik noktalara sebep olen temel şey ise geleneksel sistemlerin suyu buharlaştırmak için suyun tamamını ısıtmasından kaynaklanır. Solar teknoloji de diğer alanlar gibi gün  geçtikçe inanılmaz derecede hızlı bir şekilde gelişiyor. Austin Texas Üniversitesinde malzeme bilimcisi Guihua Yu, çok daha verimli bir yöntem geliştirdi.

Solar Teknoloji İle Temiz Su Üretiminde Yeni Yöntem

Yu ve arkadaşlarının geliştirdiği yöntemde jel yapıda süngerimsi gözenekli bir madde oluşturuldu. Bu madde ilk aşamada iki farklı polimerden elde edildi. Bu polimerlerden birisi suyu emen, sui le bağ kurabilen polyvinyl alkol (PVA), diğeri ise ışığı absorbe eden polyprrole (PPy). Gözenekli yapıya sahip bu jel içerisinde su moleküllerinden oluşan bir tabaka oluşur. Ama bu su molekülleri PVA ile kuvvetli bir bağ kurar.Daha doğrusu komşu su molekülü ile kurduğu hidrojen bağlarından daha kuvvetli bir bağ kurar. Böylece moleküller arasında hidrojen bağları daha zayıf bir durumda kalır. Bu ara molekül halindeki su daha çabuk ve kolay buharlaşma eğilimindedir.

solar teknoloji ile temiz su üretimi, su arıtma sistemi
solar teknoloji güneş enerjisi ile su arıtma

Yu’nun geliştirdiği bu solar damıtıcı ile oluşturulan yeni sistem 3.2L/saat/metrekare su damıtma performansı gösterdi. Bu geleneksel yöntemin tam iki katı. Daha sonra çalışma ekibi su moleküllerininin daha çok bağlanma yapabilmesi için iki polimerin yanına bir üçüncüsünü de eklediler. En son testlerde üretilen su miktarı 3.6L/saat/metrekare olarak tespit edildi.

Solar teknoloji kullanılarak geliştirilen bu yeni yöntem yeterince ucuz olduğunu da kanıtlarsa milyonlarca insann temiz su ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olacak. Üretilen 3.6L/saat/metrekare su bir ailenin su ihtiyacını karşılamaya yeterli. Umarız tüm bilimsel çalışmalar insanlığa değer katan ürünler için kullanılır.

 

KAYNAK

Solar teknoloji, güneş enerjisi ile temiz su, güneş enerjisi ile su arıtma.

Bir Cevap Yazın